Home až príliš osobné Čakanie na zázrak, čakanie na Godota…